Utilities 3

Utilities 3

Utilities Manager

‘We hebben circa twintig procent overtollige warmte. Door steeds meer gebruik van het hoge druknet te maken, kunnen we dat straks beter op en buiten het terrein kwijt’, zegt Richard de Haan, asset manager utilities van Emmtec Services.

Biogas in Twente

Biogasnetwerk Twente zet de infrastructuur in voor het transport van biogas. Gerald de Haan, directeur van Cogas, vraagt daarbij wel om experimenteerruimte van de overheid. ‘We moeten eerst een markt creëren, voordat commerciële partijen zullen aanhaken.’

Biostoom

Een aantal stoomexperts boog zich over de vraag welke alternatieven er bestonden voor stoomproductie met behulp van aardgas. Die alternatieven zijn er, maar die maken het leven van een utilitiesmanager er niet altijd gemakkelijker op.

 

Tijd voor klimaatwet

In de aanloop naar de verkiezingen meden de politici grote onderwerpen zoals klimaatverandering. Toch vindt Gert Jan Kramer hoogleraar duurzame energievoorzieningssystemen van het Copernicusinstituut dat een nieuw kabinet prioriteit moet geven aan klimaatbeleid, al was het maar omdat de industrie er zelf om vraagt.

Industrie en energieproducenten ontvouwen emissiereductieplannen

Dat de energietransitie zich over de gehele maatschappij uitstrekt, blijkt wel uit de diverse belangengroepen die zich allemaal over dezelfde vraagstelling bogen: Hoe kunnen we zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Hoever dat terugdringen gaat, daar zijn de meningen nog over verdeeld maar ratificatie van de COP21-afspraken is in ieder geval gewenst.

Handhaving energiebesparing en energie-audits op handen

Al jaren rust op ondernemingen de verplichting om alle beschikbare energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. De handhaving loopt tot op heden achter, maar daar lijkt verandering in te komen. De handhavingsinstrumenten die het gezag ter beschikking staan liegen er in ieder geval niet om.

Share This