Utilities 3

Utilities 3

Utilities Manager ‘We hebben circa twintig procent overtollige warmte. Door steeds meer gebruik van het hoge druknet te maken, kunnen we dat straks beter op en buiten het terrein kwijt’, zegt Richard de Haan, asset manager utilities van Emmtec Services. Biogas in Twente Biogasnetwerk Twente zet de infrastructuur in voor het transport van biogas. Gerald de Haan, directeur van Cogas, vraagt daarbij wel om experimenteerruimte van de overheid. ‘We moeten eerst een markt creëren, voordat commerciële partijen zullen aanhaken.’ Biostoom Een aantal stoomexperts boog zich over de vraag welke alternatieven er bestonden voor stoomproductie met behulp van aardgas. Die alternatieven zijn er, maar die maken het leven van een utilitiesmanager er niet altijd gemakkelijker op.   Tijd voor klimaatwet In de aanloop naar de verkiezingen meden de politici grote onderwerpen zoals klimaatverandering. Toch vindt Gert Jan Kramer hoogleraar duurzame energievoorzieningssystemen van het Copernicusinstituut dat een nieuw kabinet prioriteit moet geven aan klimaatbeleid, al was het maar omdat de industrie er zelf om vraagt. Industrie en energieproducenten ontvouwen emissiereductieplannen Dat de energietransitie zich over de gehele maatschappij uitstrekt, blijkt wel uit de diverse belangengroepen die zich allemaal over dezelfde vraagstelling bogen: Hoe kunnen we zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Hoever dat terugdringen gaat, daar zijn de meningen nog over verdeeld maar ratificatie van de COP21-afspraken is in ieder geval gewenst. Handhaving energiebesparing en energie-audits op handen Al jaren rust op ondernemingen de verplichting om alle beschikbare energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. De handhaving loopt tot op heden achter, maar daar lijkt verandering in te komen. De handhavingsinstrumenten die het gezag...
Utilities 4

Utilities 4

Utilities Manager Grolsche Bierbrouwerij maakt vaart met haar duurzame doelstellingen. De waterfootprint is sinds 2008 met 23 procent gedaald en staat nu op 3,4, waarmee Grolsch een keurige middenmoter in de brouwerijwereld is. Hannover Messe De Hannover Messe is dé technologiebeurs die onder andere de laatste ontwikkelingen op het gebied van energietechniek laat zien. Egbert Klop van Industrial Energy Experts bezochtde beurs en maakte verslag van opvallende technische trends en ontwikkelingen. Interview Nu duurzame productie hoog op het prioriteitenlijstje staat van industriële bedrijven, krijgt ook waterbehandeling meer aandacht. Er is namelijk nog heel wat te winnen op het gebied van koelen ketelwaterbehandeling en afvalwaterzuivering. Nieuwe technologie kan zowel kosten drukken als de ecologische voetafdruk verkleinen. Process control leidt waterwereld industrie 4.0 in De uitdagingen voor de industrie en waterwereld zijn fors: specialistische kennis neemt af en tegelijkertijd wordt het uiterste van de assets gevraagd. Procesautomatisering biedt voor beide uitdagingen een oplossing en maakt het mogelijk om de grenzen nog verder op te zoeken. Evides gebruikt restwarmte Huntsman voor demiwater Evides Industriewater en Huntsman openden onlangs de warmtekoppeling tussen de koelsystemen van Huntsman en het demiwater van Evides Industriewater. Deze warmtekoppeling geeft een substantiële besparing van fossiele brandstoffen in het petrochemisch cluster in de Botlek. De samenwerking kan een jaarlijkse CO2-besparing van vijftienduizend ton opleveren. Ontwikkeling offshore windparken in stroomversnelling In het Energieakkoord is overeengekomen dat vanaf 2026 geen subsidies meer zullen worden verstrekt voor de aanleg van windparken. De trenddaling van de aanbesteding van Borssele 1 en 2 van respectievelijk DONG en Shell belooft een versnelling van die...