AVG

Privacy Statement IndustriePerspectief (versie 1.0 – AVG)

 1. Wat is IndustriePerspectief voor een bedrijf?

IndustriePerspectief is gevestigd op: Joke Smitstraat 12, 2401 KN Alphen aan den Rijn  Tel. +31 (0)6-51499670   E-mail: info@industrieperspectief.nl KvK Rotterdam: 62215981

IndustriePerspectief is een moderne uitgeverij en netwerkplatform voor de industrie. Onze platforms en producten:

 • Het Utilities platform heeft een eigen magazine, jaarcongressen en internetsites. Met partners, leden en experts bouwt IndustriePerspectief binnen deze platforms aan uitgebreide kennisnetwerken, waarbij de kwaliteit van de informatie en sterke onderlinge relaties bovenaan staan.
 • IndustriePerspectief kan ook in opdracht evenementen organiseren, magazines maken of andere uitgeefproducten realiseren.
 1. Wie is de functionaris voor gegevensbescherming bij IndustriePerspectief?

David van Baarle is binnen IndustriePerspectief de functionaris voor gegevensbescherming. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan er contact opgenomen worden met David van Baarle:

Joke Smitstraat 12, 2401 KN Alphen aan den Rijn  Tel. +31 (0)6-51499670   E-mail: David@industrieperspectief.nl

 1. Wat is het doel en de rechtsgrond voor het gebruik van de persoonsgegevens door IndustriePerspectief?

Uw gegevens worden gebruikt:

 • voor het registreren van deelname aan evenementen;
 • voor lidmaatschappen / partnerships;
 • voor logo’s in nieuwsbrieven en op sites;
 • in catalogi voor derden;
 • voor de facturatie voor uw abonnement, lidmaatschap, partnership, congresdeelname of overige bestellingen;
 • voor de verzending van uw tijdschrift of uw bestelling;
 • om u een aanbieding te doen voor een nieuw abonnement of product of u uit te nodigen voor een van onze evenementen;
 • om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen. Dit doen we uiteraard alleen wanneer u daar prijs op stelt.

De websites van IndustriePerspectief zijn: www.utilities.nl en www.industrieperspectief.nl

 1. Wat is het gerechtvaardigde belang van de uitgever?

Het gerechtvaardigde belang (juridische term) voor het opslaan en bewaren van uw persoonlijke gegevens bestaat er uit dat het voor de uitgever en voor IndustriePerspectief onmogelijk is om uw tijdschrift op tijd bij u in de bus te laten vallen of uw bestelling goed uit te voeren zonder over uw adres- en betaalgegevens te beschikken.

Voor onze congressen registeren we wie er deelnemen om zo een plaats te kunnen garanderen voor iedere ingeschreven deelnemer en u op de hoogte te houden van alle informatie rondom het congres. Tijdens het congres liggen de namen van de deelnemers ter inzage bij de registratiebalie, hierbij staan geen contactgegevens. Uiteraard worden uw gegevens ook hier gebruikt voor een juiste facturatie. Na deelname aan het congres gebruiken we uw gegevens voor het toesturen van een van onze tijdschriften.

 1. Welke andere partijen komen via IndustriePerspectief in het bezit van mijn persoonsgegevens en waarom is dat?

 

Naast IndustriePerspectief ontvangen de volgende partijen – stukjes van – uw persoonsgegevens:

Partij Reden Rol
Verzendhuis en/of de drukker Verzorgt het verzendklaar maken van uw tijdschrift

 

Verwerker
Sand, PostNL, Bpost, DHL Verzorgt de distributie van uw tijdschrift of bestelling

 

Verwerker
Telemarketingbureau Doet u een voorstel voor een abonnement Verwerker
Bank Verwerkt de betaling van het abonnement of de bestelling Verwerker
Incassobureau Alleen wanneer de bestelling of het abonnement niet betaald wordt Verwerker
Jetvertising Verzorgt verkoop advertenties in de bladen, op de websites of nieuwsbrieven

 

Verwerker

Alleen wanneer u buiten de EU woont, komen uw adresgegevens buiten de EU terecht. Dit is nu eenmaal nodig voor de verzending van uw tijdschrift of bestelling.

 

 1. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Zolang uw abonnement, lidmaatschap of partnership loopt, worden uw persoonsgegevens die we nodig hebben voor het beheren van uw abonnement of het verwerken van uw bestelling in de systemen van IndustriePerspectief bewaard. IndustriePerspectief houdt zich aan de fiscale wetgeving om alle administratie minimaal 7 jaar te bewaren.

 

 1. Kan ik bij IndustriePerspectief mijn persoonsgegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen?

Voor veel vragen kunt u op de website www.IndustriePerspectief.nl terecht. Vindt u niet wat u zoekt, dan kunt u uw gegevens – nadat u uzelf hebt geïdentificeerd – ook telefonisch bij ons opvragen, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Ons telefoonnummer is: 06-51499670.

Via een e-mail kunt u ook uw gegevens opvragen en corrigeren. Ook adreswijzingen kunt u via deze weg aan ons doorgeven. Ons e-mailadres is: info@IndustriePerspectief.nl.

U kunt ook naar ons kantoor komen en daar zelf – indien nodig geassisteerd door een van onze medewerkers – uw eigen gegevens inzien of corrigeren. Uiteraard is dit alleen mogelijk op afspraak.

Op uw verzoek kunnen we uw gegevens ook verwijderen of overdragen naar andere partijen. Voor het verwijderen van uw gegevens geldt wel de voorwaarde dat u geen rekeningen meer hebt openstaan bij IndustriePerspectief of een van de zusterbedrijven.

Het verwijderen van uw gegevens gebeurt uiteraard binnen de kaders die hiervoor door de wet (i.c. de Fiscus) worden gesteld.

 1. Kan ik bij IndustriePerspectief bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) mijn persoonsgegevens?

Wanneer u bezwaar hebt tegen verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan, kunt u dat op dezelfde manier aangeven als in de paragraaf hierboven is beschreven.

Wij zullen uw gegevens, indien gewenst, verwijderen of aanpassen. We kunnen dan uiteraard geen goede bezorging van uw tijdschrift of uw bestelling meer garanderen. U kunt ook geen beroep meer doen op de diensten die IndustriePerspectief normaliter aan abonnees en leden levert.

We zullen ook andere partijen informeren over uw beperkingen die u aan verwerking van uw gegevens hebt gesteld, in het geval we uw gegevens aan hen doorgeven.

 1. Kan ik bij IndustriePerspectief een door mij verleende toestemming intrekken?

Wanneer u IndustriePerspectief ergens toestemming voor hebt gegeven of hebt gemachtigd, kunt u hier altijd op terugkomen. Het betreft bijna altijd een van de onderstaande zaken:

 • Een machtiging voor uw betaling via automatische incasso
 • Het niet-verlengen van uw abonnement, lidmaatschap of partnership (opzeggen)
 • Het ontvangen van aanbiedingen van andere partijen (opt-in toepassingen)
 • U wilt geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen
 • U wilt niet meer telefonisch worden benaderd met aanbiedingen (telemarketing)
 • U wilt geen commerciële gedrukte of digitale post meer van IndustriePerspectief ontvangen (print- en e-mailings)

Wanneer er voor intrekking van uw verleende toestemming wettelijke termijnen bestaan, zullen we deze uiteraard hanteren. (Bijvoorbeeld de Wet van Dam)

 

 1. Waar kan ik een klacht indienen?

Bent u van mening dat u een gegronde klacht hebt en komt u er samen met IndustriePerspectief écht niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Kortweg: AP). Op deze website kunt u een klacht indienen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens

 1. Hoe komt IndustriePerspectief aan mijn persoonsgegevens?

Om een abonnement te nemen of een bestelling te plaatsen, moet u zelf uw persoonsgegevens opgeven via website, schriftelijk, persoonlijk (bijvoorbeeld op een beurs) of telefonisch. Wij kunnen uw gegevens ook ontvangen via beurzen als u heeft gevraagd om een proefzending van een van onze tijdschriften of de digitale nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden bij IndustriePerspectief bijgehouden in het CRM systeem Insightly. In dit systeem wordt er door middel van labels duidelijk gemaakt hoe IndustriePerspectief uw gegevens heeft ontvangen of waarvoor uw gegevens worden bewaard. Voorbeelden zijn; congresbezoekers, experts van onze platforms, contactpersonen van lidmaatschappen of partnerships, redactierelaties of adverteerders.

 1. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer komt op het moment dat u een website bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

U komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen.

Veel websites maken ook van cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Bijvoorbeeld zodat u feedback kunt geven of berichten kunt delen op social media. Of om relevante advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Door op ‘Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

 

 1. Wat doet IndustriePerspectief met cookies?

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze websites. Sommige cookies plaatsen we om de website goed te laten werken, zodat u ingelogd kunt blijven en af kunt rekenen bijvoorbeeld. IndustriePerspectief plaatst niet meer cookies dan strikt noodzakelijk is.

 1. Zijn mijn persoonsgegevens bij IndustriePerspectief goed beveiligd?

Uw gegevens bij IndustriePerspectief zijn goed beveiligd tegen datalekken en onrechtmatige verwerking.

Dat gebeurt op 3 manieren, namelijk door:

 1. Technische maatregelen;

Wachtwoorden, versleutelen van gegevens, firewalls, beveiligde internetverbindingen, gescheiden netwerken, periodieke pen-tests en dubbel uitgevoerde systemen.

 1. Organisatorische maatregelen

Beperking van toegangsrechten, scheiding van functies, vier ogen systemen, geheimhoudingsclausules, screening, training en bewustmaken van medewerkers en escalatiescenario’s.

 1. Beveiliging in de software

Bij het ontwikkelen van (nieuwe) software wordt rekening gehouden met de privacy richtlijnen die in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld die in mei 2018 in werking treedt.

 1. Wat is geautomatiseerde besluitvorming

Bij geautomatiseerde besluitvorming wordt u op basis van een profiel ingedeeld in een bepaalde categorie. Voorbeelden van profielen zijn hier: congresbezoeker, adverteerder of expert.

Geautomatiseerde besluitvorming is toegestaan bij het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld een abonnement). Geautomatiseerde besluitvorming is o.m. verboden wanneer dit ingrijpende (financiële) nadelige gevolgen heeft, zoals bijvoorbeeld het weigeren van een hypotheek.

 1. Doet IndustriePerspectief aan geautomatiseerde besluitvorming?

IndustriePerspectief gebruikt geautomatiseerde besluitvorming vrijwel uitsluitend voor het goed en correct uitvoeren van abonnementenbeheer. Voor het uitvoeren van een overeenkomst dus.

 

Share This